Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

Posztgraduális képzési programjaink

Posztgraduális programjaink egyre nagyobb arányt képviselnek oktatási portfóliónkban és mind több terület szakembereit szólítják meg. Képzéseink egy-egy jól fókuszált területen a kiforrott és a legújabb hazai és nemzetközi ismeretanyagot ötvözik. 

Hosszú múltra tekint vissza a Logisztikai menedzsment c. szakirányú továbbképzésünk. Emellé az elmúlt néhány évben csatlakozott a Beszerzési menedzsment, a Nemzetközi disztribúció és a Közbeszerzési menedzsment c. program. Kialakítottuk a Vámlogisztika és a Lean vezetés c. programot is.

Az oktatásban az egyetemi oktatók mellett az egyes szakmák elismert hazai szakemberei is részt vesznek. Tanszékünk a két féléves posztgraduális programok fejlesztése és működtetése során a szakterület vezetői társaságaival működik együtt. Az első három programban a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társasággal  (MLBKT), a lean képzésben a LEI Magyarország Egyesülettel (Lean Enterprise Institute magyarországi tagszervezetével) dolgozunk. A Vámlogisztika képzésben a Magyar Vámügyi Szövetséggel működünk együtt. A képzések kiváló szakmai tartalma mellett nagyon fontosnak tartjuk a hallgatói igényekre való rugalmas reagálást -  legyen szó tartalmi vagy szervezési kérdésekről.

Hallgatóink az egyes programok elvégzésével az alábbi kompetenciákra tesznek szert (további részleteket a program nevére kattintva olvashat):

 

Posztgraduális képzési program

Megszerezhető hallgatói kompetenciák

Beszerzési menedzsment

- az alapfogalmak elsajátítása, az aktuális trendek és más iparágak gyakorlatának megismerése után magasabb szinten rendszerezni és szintetizálni eddigi szakmai ismereteit;
- hatékonyan és szakmai megalapozottsággal, nemzetközi kitekintéssel végezni napi munkafeladatait;
- rendszer szinten átlátni a vállalat beszerzési folyamatait;
- elhelyezni a beszerzést a vállalati működés különböző üzleti, jogi, döntési aspektusainak rendszerében, megismerve a köztük lévő összefüggéséket és egymásra hatásukat;
megtervezni és irányítani a beszerzési folyamat működését;
elemezni és fejleszteni a beszállítói kört, valamint összehangolni az érintettek munkáját;
felismerni, elemezni és megoldani a vállalati környezetben jelentkező, beszerzéssel kapcsolatos problémákat

Közbeszerzési menedzsment

A közbeszerzési menedzserképzés során célunk olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű közbeszerzési tudással és ezen a területen szeretnének szaktudásra szert tenni.
A képzés keretében
- elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat,
- szélesítjük tudásukat a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozóan.
A képzés szakmai tartalmában és oktatási hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti, nemzetközi és hazai alapokra építsen.

Lean vezetés

- rendszerszinten átlátni a folyamatszervezés jelentőségét és vállalati kapcsolatait;
megtervezni és irányítani, valamint fejleszteni a vállalati (direkt és indirekt) folyamatokat, és összehangolni azt a vállalat más tevékenységeivel, valamint az ellátási láncban együttműködő partnerek kapcsolódó folyamataival;
tisztában lesznek a folyamatok fejlesztése közben várható, a változások által okozott konfliktusokkal és azok megoldásának lehetőségeivel;
a fejlesztés eredmények fenntarthatósága érdekében szükséges kultúra kialakításának alapjaival.

Logisztika és ellátási lánc

- a logisztikai, ellátási lánc folyamatok rendszerszerű áttekintésére és az ellátási lánc mentén vezetői feladatok ellátására;
- rendszer szinten átlátni a vállalati határokon átívelő logisztikai folyamatokat, megtervezni és irányítani, valamint fejleszteni annak működését, és összehangolni azt a vállalat más tevékenységeivel és az együttműködő partnerekkel;
- kezelni a különböző ellátási lánc típusokat és az azokból fakadó speciális menedzsment kihívásokat;
- felismerni, elemezni és megoldani a vállalati környezetben jelentkező problémákat;
- nemzetközi ellátási láncok összefüggésrendszerébe helyezve kezelni a logisztikai folyamatokat

Vámlogisztika
(link)

- összefüggéseiben ismeri a
vámeljárások és az egyes vámjogi eszközök nemzetközi ellátási láncokban betöltött szerepét
- képes egy adott gazdasági vállalkozás vámfolyamatainak megtervezésére és irányítására oly módon, hogy az a lehető legnagyobb mértékben, költség és idő hatékony módon integrálódjon a vállalat logisztikai folyamataiba
- szert tesz a külkereskedelmi cégkapcsolatokra vonatkozó vezetői döntésekhez, valamint a vállalatok egyes alrendszerei közötti együttműködéshez szükséges vám és ellátási lánc ismeretekre
- képes elhelyezni a vámpolitikát a kereskedelempolitika eszközrendszerében, megismerik a vámjogi szabályozás gazdasági vetületeit és ezekkel összhangban bővítik az ellátási lánc menedzsmenttel kapcsolatos
ismereteiket.
- elmélyülnek az export és import jogszerűségét biztosító, valamint az ellátási lánc biztonságát felügyelő trade compliance szakterületben, kitérve annak szerepére, eszközrendszereire.

Nemzetközi disztribúció

- a disztribúciós logisztika rendszerszemléletű és folyamatszemléletű áttekintésére;
- hatékonyan és a gazdaságossági szempontok szerint képes lesz átlátni, megtervezni, irányítani és fejleszteni a disztribúciós logisztikai folyamatokat;
- összehangolni a disztribúciós logisztika tevékenységeit a vállalat más tevékenységeivel, valamint az ellátási láncban együttműködő partnerek kapcsolódó folyamataival;
- azonosítani tudja az integrált vállalati logisztikai rendszer disztribúciós alrendszerének mind stratégiai, mind a megvalósítás során felmerülő taktikai és operatív problémáit;
- alkalmazni tudja a problémák megoldására alkalmas döntés-előkészítést támogató elemzési módszereket és eljárásokat, valamint ezek alapján meg tudja hozni a szükséges döntéseket

    Utolsó frissítés: 2019.03.11.