Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A Szenátus 2007/08-as határozatai, állásfoglalásai

2008. július 7.
Meghívó                                             Határozatok

1.) Innovációs Kht. 2007. évi beszámolójának elfogadása
    Vezetői összefoglaló

2.) Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének szabályozása

3.) Személyi ügyek
    a) Rostoványi Zsolt dékáni pályázatának véleményezése
    b) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
       ba) Pénzes Béla
       bb) Ujvári Márta
       bc) Végvári György
    c) Docensi pályázatok véleményezése
       ca) Dobos Imre
       cb) Forman Balázs
       cc) Gelei Andrea
       cd) Kocsis Tamás
       ce) Malota Erzsébet
       cf) Pál Gabriella
       cg) Papp István
       ch) Szalay László
       ci) Müller György
    d) Professor Emeritus cím adományozása
       da) Hoschke Ágoston részére
       db) Papp János részére
       dc) Faragó Tamás
    e) Magántanári cím adományozása
       ea) Spéder Zsolt részére
       eb) Hegedűs József részére
    f) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Ertseyné dr. Peregi Katalin részére
    g) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       ga) Kiss László részére
       gb) Tarján Balázs részére
       gc) Pál Árpád részére
       gd) Czeti András részére
       ge) Mincsovics Emil részére
       gf) Borza Gábor részére
       gg) Erdős Mihály részére
       gh) Gáspár Pál részére
       gi) Dávid Gábor Csaba részére
    h) Jubileumi díszoklevelek adományozása
    i) Díszpolgári cím adományozása Forgó Béla részére

4.) Hallgatói szabályzatok módosítása
     VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
    a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
    Kiegészítés (az ülés előtt kiosztásra került)
       aa) TVSZ 1/C. számú mellékletének módosítása (képzési szerződés)
       ab) A fogyatékkal élő hallgatók szabályzatának módosítása
       ac) Felvételi Szabályzat módosítása
    b) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
       ba) HTJSZ 1. számú mellékletének (Díjtételek) módosítása
       bb) HTJSZ 5. számú mellékletének módosítása (5/a. és 5/b. hatályon kívül helyezése; 5/c. módosítása)
       bc) HTJSZ 6. számú mellékletének módosítása
          bca) 6/a. Kollégiumi alapszolgáltatások módosítása
          bcb) 6/c. Megállapodás a kollégiumi térítési díjakról

5.) Számviteli politika jóváhagyása

6.) Egyebek

2008. június 9.
Meghívó                                             Határozatok

1.)
    a) 2007. évi esélyegyenlőségi beszámoló elfogadása
    b) 2008. évi esélyegyenlőségi terv véleményezése

2.) Személyi ügyek
    a) Tudományos és oktatási rektorhelyettesi pályázat véleményezése (Kerekes Sándor)
    b) Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka egyetemi docensi kinevezésének véleményezése

3.) Politikai gazdaságtan mesterképzési szak létesítési és indítási kérelme

4.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (oklevél minősítés)

5.) Egyebek

2008. május 23.
Jegyzőkönyv

Elrendelő határozat
Értesítés írásbeli szavazásról
1.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme
    a) Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi igazgatás szakirányú továbbképzési szak
    b) Igazgatási szoftverkezelő szakirányú továbbképzési szak
    c) Környezetvédelmi igazgatási szakértő szakirányú továbbképzési szak
    d) Közigazgatási modernizáció, e-government szakirányú továbbképzési szak
    e) Közmenedzsment szakirányú továbbképzési szak
    f) Önkormányzati pénzügyek szakirányú továbbképzési szak
    g) Személyzeti igazgatás a közszférában szakirányú továbbképzési szak
    h) Választási szakértő szakirányú továbbképzési szak

2008. április 29.
Jegyzőkönyv

Elrendelő határozat
Értesítés írásbeli szavazásról
1.) Szakirányú továbbképzési szakok indítási kérelmei
    a) Európa szakértő szakirányú továbbképzési szak
    b) Közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak
    c) Külügyi szakértő szakirányú továbbképzési szak
    d) Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
    e) Politikai szakértő szakirányú továbbképzési szak
    f) Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak
    g) Vállalkozás és gazdaságpszichológiai szakirányú továbbképzési szak

2.) Díszpolgári cím adományozása Steven A. Ballmer részére

2008. április 7.
Meghívó                                             Határozatok

1.) 2007. évi beszámoló elfogadása
    Melléklet

2.) Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

3.) Mesterképzési szakok indítási kérelme
    a) Logisztikai menedzsment mesterképzési szak indítási kérelme
    b) Díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak indítási kérelme
         Melléklet
    c) Szociológia mesterképzési szak - angol nyelven - indítási kérelme (szóbeli előterjesztés)

4.) Biomérnök alapképzési szak indítási kérelme

5.) Bortechnológus felsőfokú szakképzés indítási kérelme

6.) Hegyesné Vecseri Beáta docensi pályázatának véleményezése

7.) Szervezeti és működési rend módosítása

8.) Egyebek

2008. február 25.
Meghívó                                              Határozatok

1.) Gazdasági főigazgatói pályázat véleményezése
    Vezetői program

2.) BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése
    2. számú melléklet
    3. számú melléklet
    4. számú melléklet

3.) IFT módosítása (3 éves intézményi megállapodás alapján)
    2. számú melléklet

4.) Táplálkozástudományi mesterképzési szak indítási kérelme a Semmelweis Egyetemmel közösen

5.) Élelmiszermérnöki mesterképzési szak Borászat és borgazdálkodás szakirányának elfogadása

6.) Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (Kecskemét) átvétele

7.) EHÖK Alapszabály véleményezése

8.) Egyebek

2008. január 28.
Meghívó                                               Határozatok

1.) European University Association (EUA) önértékelés véleményezése
    8. számú melléklet
    9. számú melléklet
    10. számú melléklet
  
2.) Intézményi önértékelés (MAB) véleményezése

3.) Oktatói teljesítménymérés elfogadása (Foglalkoztatási Szabályzat 1. számú melléklete)
    b) melléklet

4.) Kiküldetési Szabályzat módosítása

5.) Cafeteria Szabályzat módosítása

6.) Személyi ügyek
    a) Egedy Gergely egyetemi tanári pályázatának véleményezése
    b) Balaton Károly felterjesztése Charles Simonyi kutatói ösztöndíjra
    c) Díszdoktori cím adományozása Dr. Ilham Heydar Oglu Aliyev részére

7.) Önköltségszámítási Szabályzat elfogadása

8.) Preventív Táplálkozástudományi kihelyezett Tanszék létrehozása az Élelmiszertudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

9.) Egyebek

2007. december 10.
Meghívó                                               Határozatok

1.) Foglalkoztatási Szabályzat elfogadása

2.) Innovációs Kht. átalakulása

3.) A 2008/2009. tanév időbeosztása

4.) Hallgatói vonatkozású szabályzatok módosítása
    a) HTJSZ, TVSZ, Hallgatói jogorvoslati rendről szóló szabályzat módosítása
    b) Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat módosítása

5.) Cafeteria Szabályzat elfogadása

6.) 2008. évi költségvetés koncepciója

7.) Ingatlanértékesítés bevételeinek pénzügyi befektetése

8.) Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

9.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

10.) Személyi ügyek
    a) Docensi pályázatok véleményezése
       aa) Báló Borbála
       ab) Benczes István Zsolt
       ac) Horváth Katalin
    b) Professor Emeritus cím adományozása
       ba) Magyari Beck István részére
       bb) Szakács Sándor részére
       bc) Palánkai Tibor részére
    c) Magántanári cím adományozása
       ca) Báthory Zoltán részére
       cb) Horváth Jenő részére
       cc) Nagyné dr. Rózsa Erzsébet részére
       cd) Fazekas Károly részére
    d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       da) Molnár Dezső részére
       db) Pettendi Zsuzsanna részére
       dc) Szabó Pál részére

11.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme
    a) Agrár és természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
    b)
       ba) Humánmenedzsment szakértő szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
       bb) Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
    c)
       ca) HR business partner szakértő szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
       cb) HR business partner szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
    d)
       da) Tájrendezési és Területfejlesztési szakértő szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
       db) Tájrendezési és Területfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme

12.) Egyebek

2007. november 6.
Jegyzőkönyv

1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Képzési hozzájárulás összegének meghatározása a 2008-ban felvett hallgatók tekintetében

2007. november 5.
Meghívó                                               Határozatok

1.) Személyi ügyek
    a) Docensi pályázatok véleményezése
       aa) Temesi István
       ab) Fekete Albert
       ac) Vukov Konstantin
    b) Kerekes Sándor felterjesztése Szilárd Leó professzori ösztöndíjra

2.) Környezetgazdálkodás kihelyezett tanszék létrehozása a Kertészettudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

3.) Mesterképzési szakok indítási kérelme
    a) Közgazdasági elemző mesterképzési szak indítási kérelme
    b) Gazdaság-matematikai elemzés mesterképzési szak indítási kérelme
    c) Kertészmérnök mesterképzési szak indítási kérelme magyar és angol nyelven (multiple degree)

4.) Szakirányú továbbképzési szakok alapítási és indítási kérelme
    aa) Informatikai menedzsment szakértő szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
    ab) Informatikai menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
    b) Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
    ca) Logisztikai menedzsment szakértő szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
    cb) Logisztikai menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
    da) Master of Business Administration szakértő szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
    db) Master of Business Administration szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
    e) Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
    f) Orvos-közgazdász és Gyógyszerész-közgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
    ga) Turizmus szakértő szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
    gb) Turizmus szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme

5.) Képzési hozzájárulás összegének meghatározása a 2008-ban felvett hallgatók tekintetében (napirendről levéve)

6.) Egyebek

2007. október 15.
Meghívó                                               Határozatok

Mészáros Tamás rektori pályázata

Mészáros Tamás rektori pályázatának bírálata

Gazdasági Tanács véleménye Mészáros Tamás rektori pályázatáról

2007. október 12.
Jegyzőkönyv

1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3. ) Bortechnológus felsőfokú szakképzés indítási kérelmének elfogadása

2007. szeptember 24.
Meghívó                                               Határozatok

1.) Együttműködési keretmegállapodás (BCE - Újbuda Önkormányzata)

2.) Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév)
    1. számú melléklet     7. számú melléklet
    2. számú melléklet     8. számú melléklet
    3. számú melléklet     9. számú melléklet
    4. számú melléklet     10. számú melléklet
    5. számú melléklet     11. számú melléklet
    6. számú melléklet

3.) Költségvetési beszámoló
    a) 1. számú melléklet
       aa) 1.a számú melléklet      

4.) 2007. évi költségvetés módosítása
    Mellékletek

5.) Tanári szak indítási kérelme

6.) Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc alapképzési szak szakirányainak elfogadása

7.) Szakirányú továbbképzési szakok indítási kérelme
    a) Agrárágazati gépüzemeltető szakirányú továbbképzési szak
    b) Dísznövényalkalmazási szakirányú továbbképzési szak
    c) Fitoterápiás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
    d) Gombatermesztési szakirányú továbbképzési szak
    e) Gyümölcstermesztő szakirányú továbbképzési szak
    f) Ökológiai gazdálkodó szakirányú továbbképzési szak
    g) Talajerőgazdálkodás a kertészeti termesztésben szakirányú továbbképzési szak
    h) Vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakirányú továbbképzési szak
    i) Zöldtetőépítő szakirányú továbbképzési szak

8.) BCKT szervezeti és működési rendjének elfogadása

9.) Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ létrehozása a Közigazgatástudományi Karon

10.) Személyi ügyek
    a) Halász Iván egyetemi docensi kinevezése
    b) Luttenberger Zoltán címzetes egyetemi docensi kinevezése
    c) Jubileumi díszoklevelek adományozása (pótlista)
    d) Bejelentés a Kitüntetési Bizottság által adományozott díjakról

11.) Javaslat a rektorválasztási eljárásban résztvevő Bíráló Bizottság összetételére (szóbeli előterjesztés)

12.) Szenátus féléves ülésterve

13.) Egyebek

Utolsó frissítés: 2019.09.27.