Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ

Ügyrend

Az Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje letölthető innen.

I. fejezet
Általános rendelkezések

 

1. A szervezeti egység megnevezése: Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK)

2. Az Informatikai Szolgáltató Központ tevékenységével kapcsolatos alapvető működési, szervezeti, hatásköri és ügyviteli szabályokat jelen ügyrend határozza meg.

3. A Informatikai Szolgáltató Központ jogállása:

 • a Informatikai Szolgáltató Központ az Egyetem rektorának közvetlen irányítása alá tartozó, önálló központi szervezeti egység,
 • az Informatikai Szolgáltató Központ képviseletére az ISZK igazgatója jogosult,
 • az Informatikai Szolgáltató Központot az ISZK igazgatója irányítja, a szervezeti egységben foglalkoztatott közalkalmazottak felett az Egyetem rektora gyakorolja a munkáltatói jogokat.

II. fejezet
A Informatikai Szolgáltató Központ szervezeti felépítése és feladatai

 

1. A Informatikai Szolgáltató Központ szervezeti felépítése

 • ISZK igazgatóság és titkárság
 • Központi Alkalmazások és infrastruktúra osztály
 • PC támogatás és oktatástechnikai osztály

2. Az Informatikai Szolgáltató Központ által ellátandó feladatok

 • Az Informatikai Szolgáltató Központ a Budapesti Corvinus Egyetem számára nyújt központi informatikai, oktatástechnikai és telekommunikációs szolgáltatásokat. Az egyetemi hálózat, a kliens gépek, és a központi szerverek működtetését látja el, valamint elvégzi a felhasználók adminisztrációját, felügyeletét, koordinálja az egyetem informatikai fejlesztéseit, és meghatározza informatikai stratégiáját.
 • Az Informatikai Szolgáltató Központ munkatársai felelősek az egyetemi informatikai, oktatástechnikai és telekommunikációs alapinfrastruktúra üzemeltetésért, melynek részei:
  • gerinc és épületen belüli hálózatok
  • távoli kapcsolatok
  • központi szerverek
  • központi laborok
  • központi alkalmazások (E-mail, File szerver, Web szerver, stb.)
  • oktatástechnikai és távközlési (telefon) eszközrendszerek
  • másolási szolgáltatás biztosítása
 • Informatikai Szolgáltató Központ gazdálkodik az egyetem minden informatikai eszközével, gazdálkodik és fejleszti az előző pontban felsorolt alapinfrastruktúrát, az Egyetemi Tanács által elfogadott Informatikai Stratégiai Terv alapján.
 • Irányítja és a GMI bevonásával bonyolítja az egyetem informatikai, oktatástechnikai és távközlési infrastruktúrájának, központi alkalmazásainak fejlesztését, gondoskodik azok karbantartásáról.
 • Végrehajtja az egyetem egységes informatikai stratégiájára épülő intézményi szintű politikát.
 • Közreműködik az Egyetem operatív irányítását elősegítő testületek munkájában.
 • Képviseli az egyetemet hazai és nemzetközi informatikai fórumokon.
 • Előkészíti az intézményi szintű szerződéseket a HUNINET, HUNGARNET, és más többoldalú kapcsolatok keretén belül, irányítja az elfogadott programban szereplő feladatok végrehajtását.
 • Szakmailag koordinálja, és ellenjegyzi az egyetem informatikai, oktatástechnikai, valamint telekommunikációs jellegű pályázatait.
 • Az egyetemközi megállapodásokban rögzített feladatok irányítása során összehangolja az egyéb intézményi, és egyetemi szintű informatikai üzemeltetési és fejlesztési tevékenységet.
 • Folyamatosan értékeli az Egyetem informatikai állapotát, ezzel megalapozza a vezetői intézkedéseket.
 • Működteti az informatikai kérdések egyetemi szintű koordinációjáért felelős Informatikai Kabinetet.
 • Elősegíti az egyetemről kialakított kép további javítását. Ebben a vonatkozásban szorosan együttműködik a Kommunikációs Igazgatósággal.
 • Az ISZK munkatársai felelősek a „szolgáltatási körök” –ben foglalt informatikai rendszerek optimális működtetéséért. Feladatuk az informatikai rendszereket használó oktatóknak és munkatársaknak segítség nyújtása. Felelősségük csak a „szolgáltatási körökben” leírt, és a „definíciókban” részletezett működési paraméterű, szabványos informatikai alrendszerekre vonatkozik.
 • Az ISZK munkatársai nem felelnek az Egyetem tulajdonában lévő, de nem az Egyetem épületében működtetett informatikai rendszerekért.
 • Amennyiben az Egyetemen oktató vagy munkatárs nem a szabványos informatikai alrendszereket használja (pld. más Op. Rendszert, valamilyen speciális alkalmazást), abban az esetben az ISZK munkatársai segítséget adhatnak, de az ilyen alrendszerek üzemeltetése nem az ISZK felelőssége.
 • Ha egy ilyen „illegális” alrendszer olyan jelenségeket produkál, ami a hálózat, vagy más, központi rendszerek működtetését veszélyezteti, az ISZK szakembereinek a felelőssége, hogy ezt a rendszert megtalálják, és a normális működést akár az eszköz rendszerből való kiiktatása árán is visszaállítsák.
 • Az ISZK munkatársai felelősek a kezelésükben lévő hallgatói laboratóriumok teljes körű üzemeltetéséért, az oktatás hardver-szoftver kiszolgálásáért. Az oktatandó szoftver beszerzéséről az oktatást végző szervezeti egység köteles gondoskodni az egyéb szabályzatokban előírt módon, ezek telepítését az ISZK munkatársaival közösen végzik.
 • A társtanszéki laboratóriumok üzemeltetése a két szervezet közötti külön megállapodás szerint történik.
 • Az informatikai eszközök beszerzése a GMI által szabályozottam történik, az ISZK szakmai közreműködésével.

 

3. Az Informatikai Szolgáltató Központ feladatainak részletézése

Titkárság

 • a kapcsolattartás a központi szervezeti egységekkel,
 • a nemzetközi és hazai levelezés bonyolítása,
 • hivatalos programok koordinálása és előkészítése az egyetemi szervezeti egységekkel, valamint a külső partnerekkel,
 • az egyes informatikai szervezetekben viselt intézményi és egyéni tagságok intézése,
 • az Informatikai Szolgáltató Központot érintő valamennyi szerződés nyilvántartása,
 • az egyetemi informatikai beszerzések bonyolítása, iktatása,
 • fizetős szolgáltatások pénzügyi rendezése,
 • humán folyamatok támogatása,
 • rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok, szolgáltatások koordinálása, bonyolítása,
 • az elnyert pályázatok végrehajtásakor szükséges adminisztráció bonyolítása, kapcsolattartás a Támogató szervezettel.

Ügyfél szolgálat

 • Forró Drót telefonügyelet fenntartása, hibabejelentések naplózása, hibák megoldásának követése.
 • Központi nyomtatás, másolás, fűzés szkennelés, szolgáltatásokhoz kapcsolódó házipénztár vezetése.
 • ISZK pályázatok iktatása, készítésükben való közreműködés.

Központi Alkalmazások és Infrastruktúra osztály

 • Internethez és a Budapesti Egyetemi Gyűrűhöz való Kapcsolódás felügyelete
 • BCE B és C osztályú címtartományok Routing biztosítása
 • a * uni-corvinus.hu  és egyéb belső szervezeti domainek számára Nameservice biztosítása
 • Az Egyetem Belső száloptikai gerinchálózatának karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • Az Egyetem használatában lévő Épületeken belüli hálózatainak - üveg, csavartérpáras, és koaxkábelezés karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • Az Egyetem tulajdonában, vagy használatában levő Aktív hálózati eszközök: routerek, switchek, bridgek, hubok, repeaterek karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • Az Egyetem tulajdonában vagy használatában levő Központi szerverek hardverek, kapcsolódó egységek (monitor, billentyűzet, egér, adapter kártyák, stb.) karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • BCE tulajdonban vagy használatában levő Központi szerver operációs rendszerek, hálózati kapcsolatok, adatbázisok, és azok beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • BCE tulajdonban vagy használatában levő Központi terminál szerverek, hálózati kapcsolatok, adatbázisok, és azok beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • BCE tulajdonban vagy használatában levő Központi levelező rendszer és ahhoz kapcsolódó adatbázisok, és segéd-alkalmazások beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • BCE tulajdonban vagy használatában levő Központi WEB rendszer és ahhoz kapcsolódó adatbázisok, és segéd-alkalmazások beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • BCE tulajdonban vagy használatában levő Központi Hálózat felügyeleti eszközök és ahhoz kapcsolódó adatbázisok, és segéd-alkalmazások beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • Szakmai közreműködés - az Igazgatósággal együtt - az egyetem szoftver fejlesztési igényeinek fejlesztésében, előzetes kontroll annak az egyetemi rendszerbe történő beillesztési lehetőségek esetében, a beszerzések koordinálása
 • Telefonközpontok kezelése, fejlesztése.

PC támogatási és oktatástechnikai osztály

 • BCE tulajdonában vagy használatában levő PC hardverek, kapcsolódó egységek (monitor, billentyűzet, egér, adapter kártyák, stb.) karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • BCE tulajdonban vagy használatában levő PC operációs rendszerek, irodaalkalmazások és azok beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • BCE tulajdonban vagy használatában levő PC levelező kliens szoftverek, kapcsolatok, és azok beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • BCE tulajdonban vagy használatában levő Központi Vírusirtó eszközök és ahhoz kapcsolódó adatbázisok, és segéd-alkalmazások beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
 • Az oktatás technikai támogatása (projektorok üzemeltetése, kölcsönzése, termek hangosítása, videofelvételek készítése)
 • Az egyetemi és Egyetem épületén belüli rendezvények technikai támogatása
 • Másolási szolgáltatás biztosítása.

Az intézményen belüli együttműködés feltételrendszere

Informatikai Szolgáltató Központ gazdálkodik az egyetem minden informatikai eszközével, gazdálkodik és fejleszti az egyetemi informatikai alapinfrastruktúrát, az Egyetemi Tanács által elfogadott Informatikai Stratégiai Terv alapján.

Informatikai Szolgáltató Központ kétszintű szolgáltatási csomagot biztosít az egyetemi felhasználók számára:

 • egyetemi polgár jogosítványok (alanyi jogon jár - email, háttértár terület, irodai csomag, vírusirtó stb.)
 • kiemelt alkalmazás szerver és/vagy laborüzemeltető jogosítványok (belső kétoldalú kötelezettség vállalás alapján)

 

III. fejezet
Az Informatikai Szolgáltató Központ működési rendje

 

1. Az Informatikai Szolgáltató Központ az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyéb jogszabályok előírásainak megfelelően működik.

2. A kiadmányozási jog az ISZK igazgatóját illeti meg, mely jogkörét tartós távolléte esetén az igazgató-helyettesre átruházhatja.

3. A kapcsolattartás rendje

Az Informatikai Szolgáltató Központot az Egyetem más, oktatási és egyéb adminisztratív-szakmai szervezeteivel, illetve külső szervezetekkel történő tárgyalások, tanácskozások, értekezletek során az ISZK igazgatója, illetve az általa kijelölt személy képviseli.

Képviseleti jogkörrel - munkaköri leírásában rögzített feladatkörében eljárva - az érdemi ügyintéző is rendelkezik.

Az egyetem más szervezeti egységei számára végzett informatikai beszerzések szakmai koordinációját a GMI –vel szorosan együttműködve az ISZK igazgató-helyettese látja el.

Az Informatikai Szolgáltató Központ szolgáltatási ideje

Szorgalmi időszakban:

Ügyfélszolgálat:                                          8:00-16:00, csütörtökön:9:00-18:00, pénteken 8:00-13:30

Operátorok:                                                                8:00-18:00

Laborok nyitvatartása:                                                 8:00-21:15

Szoftverüzemeltető:                                                     8:00-16:30

Rendszergazdák, titkárság törzsidő:                              9:00-15:00

Szolgáltatások elérhetőségének korlátozása:

Szorgalmi időszakon kívül:

Laborok nyitvatartása:                                                  9:00- 16:00

Ügyfélszolgálat, operátorok, szoftverüzemeltető:                        9:00- 16:00,

Rugalmas ügyeleti rendben

Nyári szünet - előre ütemezett módon a karbantartási munkák elvégzésére, nyári szabadságok kiadására az ISZK meghirdeti a nyári leállást, illetve az egyes szolgáltatások szüneteltetését.

Az Oktatástechnika munkarendje változatlan.

4. A helyettesítés rendje

 • Az ISZK igazgatót távolléte esetén felettese külön megbízása alapján helyettesíthetik.
 • Az ISZK igazgató-helyettesét, osztályvezetőjét és a csoportvezetőket távollétük esetén az ISZK igazgatója külön megbízása alapján helyettesíthetik.
 • A titkársági asszisztensek, rendszergazdák, szoftverüzemeltetők és az ügyfélszolgálati előadók távollét esetén egymást helyettesítik.

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.