Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Magyarország Politikai Évkönyve® sorozat

Magyarország Politikai Évkönyve® 2010-ről

 

 

 

Előszó

Tisztelt Olvasó!

A Magyarország politikai évkönyve® sorozat 23. kötete a 2010. év politikai folyamatait és tényeit mutatja be. A Magyarország politikai évkönyve® könyvsorozat a rendszerváltás elsõ évétõl, 1988. évtõl kezdve minden évben megjelent, és páratlan kordokumentumként járult hozzá a társadalmi önismeret kialakulásához. Állandó és fontos forrása a kutatásoknak, a felsõoktatásban jól használható és felhasznált „kötelezõ irodalom”. Olvasó polgárok, politikusok, újságírók, külföldiek forgatják. Egészében véve a sorozat eddig megjelent 23 vaskos kötete nemzeti kincsnek tekinthetõ. A Magyarország politikai évkönyve® 1988–2008 közötti évekrõl szóló összes korábbi kötetének (21 év) digitális változatát az önálló kiadványként megjelent DVD tartalmazza, amely kapható a kiadónál, a DKMK Alapítványnál és partnereinknél: az Arcanum Adatbázis Kiadónál, a Kossuth Kiadónál és a nagyobb könyvhálózatokban. Azon a DVD-n az évkönyveken kívül további értékes kiadványokat is talál az Olvasó: – az Országgyûlési Napló teljes anyagát 1988-tól 2008-ig (vagyis a parlament plenáris üléseinek szó szerinti jegyzõkönyvét), – a Magyarország évtizedkönyve – A rendszerváltás (1988–1998) I. és II. kötetét, – valamint a Nemzetbiztonsági Hivatal évkönyveit 1999-től 2008-ig. Új korszakot nyitottunk az évkönyvkiadásban a 2009-ről szóló évkönyvvel: az már digitális könyv lett. Az összes tanulmány, kép, dokumentum DVD-n került kiadásra. Ez a digitális évkönyv szintén a fenti helyeken kapható. Évek óta egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy fő célközönségünk – diákjaink – előbb nyúl az internet világához, a digitális könyvtárakhoz, mint a papíralapú könyvekhez. A digitális világ nyújtotta előnyök, mint a könnyebb keresés, a fotók, a színes táblázatos-ábrás tartalmak szövegbe illesztése, a praktikusság – a kis súly (képzeljük el csak egy évkönyv 2-3 vaskos kötetét papíron cipelve!) mind-mind erre biztatott minket. Az Olvasók élvezhetik és használhatják ezeket az elõnyöket, miközben laptopon, asztali számítógépen olvassák, böngészik azt az évkönyvet a 2009. évrõl, az 1988–2008. évekrõl szóló évkönyvsorozatot pedig a korábban már kiadott DVD-n! A mostani, 2010-rõl szóló évkönyv is digitális könyvként készült és jelent meg.

Tisztelt Olvasó!

Mivel a 2010. év a választások és egy új kormányzat elsõ fél évének éve volt, ezért szerkesztõként kiemelt figyelmet kértünk a szerzõktõl a folyamatosság és a változás(ok) elemzésére, bemutatására: miben van/volt folyamatosság az ország politikai életében és miben lett már 2010-ben jelentõs változás. Szerkesztõként jól tudjuk, hogy az évkönyvszerzõ állandó nehézsége az, hogy a „születéskor” (egy adott évrõl) kell tanulmányt írnia és mégis észrevenni az újat és a folyamatosságot egyszerre. Ezért rákérdeztünk a szerzõknél: a 2010. esztendõ változásai talán a rendszerváltás eddigi 20 éves „rendszerének” felváltását jelentették-e? A tõkés társadalmon belül Magyarországon egy merõben új társadalmi modell, kormányzati rendszer kezdõdött? 2010 legnagyobb horderejû változása a Fidesz–KDNP választási gyõzelmét követõ parlamenti 2/3-os mandátumarány elérése és az ehhez kapcsolódó kormányzati hatalom kiépítésének megkezdése volt. Fontos és kiemelt figyelmet érdemelt emellett a 2009-es EP-választás után is megmaradó, tartósnak látszó szélsõjobboldali ideológiák, hangulatok térnyerése, több százezer honfitársunk, választópolgár igénye a szélsõjobboldali eszmék, gondolatok parlamenti képviseletére. A politikai évkönyvben szükséges a kormányzati rendszer (államhatalmi ágak rendszere) intézményi mûködése, a politikai erõknek a kormányzati rendszerre gyakorolt hatása, a hatalmi kérdések bemutatása. Szerkesztõként kértük ennek fokozott figyelembevételét. A közpolitikai területek közül most is a legfontosabb a gazdaságpolitika, a gazdasági válság kezelése, ezenkívül az EU-s források felhasználása (fejlesztéspolitika) és a cigányok integrációjára vonatkozó különbözõ közpolitikai tevékenységek bemutatása – figyelemmel a cigányszegregáció problémájára. Szerkesztõként úgy véltük, hogy a 2010-es év központi „eseménye” (a hatalmi valóságban is és a választópolgárok elvárásában is) az állam és társadalom, az állam és gazdaság viszonyának átrendezése, benne a nemzetpolitika és a kormányzati szuverenitás valóságos újraértelmezése és intenzív átélése volt: a nemzeti szempontok, a nemzeti érdekek erõteljesebb képviselete, újraértelmezése és érvényesítése az állam részérõl/által. Az évkönyv központi kérdései tehát: – Mi (és miért) történt a választópolgárokban, a választópolgárokkal, a választópolgárok által 2010-ben Magyarországon? – Mi (és miért) történt Magyarországon a politikum/kormányzat szférájában 2010-ben? – Milyen kormányzatot/politikumot váltottak le és milyen kormányzat/politikum alakult ki?

Tisztelt Olvasó!

A következőkben bemutatjuk Önnek a Magyarország politikai évkönyve ® 23. kötetét, amely tehát a 2010. év politikai folyamatait és tényeit elemzi, rögzíti. A 2010-ről szóló mostani politikai évkönyv első fejezetében a közélet egészéről 50 szerző elemez, mutatja be az országgyûlési és önkormányzati választásokat, a választási kampányokat, a létrejött 2/3-os parlamenti többséget, a pártokat és a pártrendszert (benne a szélsőjobboldali politika iránti igényt), 2010 alapvetõ politikai folyamatait és azok okait. Természetesen külön szólunk kiemelt témákról is, pl. az alkotmányozási folyamat 2010-es történéseiről, egy rendkívül részletes dokumentumösszeállítással az ún. történeti alkotmányról és a vörösiszap-katasztrófáról is. A szerzők között elemzők, tudósok, kampányszakértők és aktív politikusok egyaránt megtalálhatók. A második fejezet az évkönyvsorozat hagyományosan egyik erőssége: 27 szerző a kormányzati rendszert és a kormányzást mutatja be. Itt kiemelt jelentőségű az állami ellenőrzésről szóló alfejezet. A harmadik fejezet a másik erősségünk: itt található a közpolitikákat, mindenekelőtt a gazdaságpolitikát elemző írások sora. Folytatjuk a GKI által gondozott, a „Gazdasági mutatók 1988-tól” című hatalmas adatbázis közlését. Elkezdtük a nyugdíjrendszer átalakításának bemutatását, törekedtünk magyarázó-értelmező írásokat kérni a szerzőktől. E fejezeten belül idén is kiemelten ajánljuk az Ön figyelmébe a szerkesztõk véleménye szerint (is) a magyar társadalom talán legfontosabb kérdésérõl, a cigánysággal való együttélésrõl illetve a kirekesztésrõl olvasható elemzéseket. A kutatók, diákok, újságírók és általában az Olvasók kedvence a negyedik (óriás) fejezet: – a kronológiák (évkrónika, törvényhozási krónika, fotókrónika, közéleti hetilapok címlapjai a teljes 2010. évről), – a sokfajta adat az Országgyűlés működéséről, – a kormány, állami és független intézmények válogatott dokumentumai, – az érdekegyeztetés dokumentumai, – a gazdasági válsággal is foglalkozó szakértői intézetek anyagai, – a közvélemény alakulását bemutató írások és adatok, – az ún. régiók sorozat folytatásaként Dél-Dunántúl közpolitikai bemutatása, – a sajtóválogatás soha nem látott témagazdagsággal, – a pártok országos és budapesti választási programjai, képek-plakátok- röplapok a kampányokról. Köszönetet mondunk mindenekelőtt a szerzőknek, akik a 23. politikai évkönyvet is kiemelkedő szakmai értéket képviselő kötetté tették, és akik az elmúlt fél évben ismét lelkesen együttműködtek velünk (közösen megoldva a lapzárta, a határidő[k] komoly problémáját) a kötet létrehozásában. Köszönetet mondunk minden közreműködőnek, külön Domány András olvasószerkesztőnek, a szerkesztőség szakmai munkatársainak, továbbá Nagykovácsy Tibor műszaki szerkesztőnek, Sződy Macónak és munkatársainak, akik a teljesen lehetetlen határidőcsúszásainkat csodával határos módon megoldották a kötet időben történő megjelenése érdekében, és nem utolsósorban köszönetet mondunk segítő családtagjainknak.

Tisztelt Olvasó!

Az évkönyvsorozathoz szívesen várjuk észrevételeit, javaslatait e-mail címünkre.

szerkesztõk

Sándor Péter
sandorpolevkonyv@gmail.com

Vass László
laszlo@vass.eu

 A KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE (letölthető pdf)

 

Magyarország Politikai Évkönyve® 2009-ről

 

Tartalomjegyzék

TISZTELT OLVASÓ!

BELPOLITIKA, PÁRTOK 2009

LENGYEL LÁSZLÓ: Kétezer-kilenc
KÉRI LÁSZLÓ–PETSCHNIG MÁRIA ZITA: 2009 – a szétszaggatott év
TÖRÖK GÁBOR: Valami véget ért – A pártrendszer átalakulásának előjelei és forgatókönyvei
GIRÓ-SZÁSZ ANDRÁS–HÉJJ DÁVID–SCHULTZ GÁBOR: Fidesz 20091
RIPP ZOLTÁN: A Magyar Szocialista Párt 2009-ben
REINER ROLAND–TÓTH CSABA: Az „utolsó év”? – az SZDSZ 2009-ben
LÖFFLER TIBOR: A megbokrosodás éve
KISGYŐRI ROLAND: Az egyiknek sikerül – A Jobbik és a kis pártok 2009-ben
KREKÓ PÉTER–MOLNÁR CSABA: A szélsőjobboldal iránti kereslet növekedése Magyarországon
JUHÁSZ ATTILA: A Jobbik politikájának szerepe a pártrendszer változásában – különös tekintettel a cigánybűnözés-kampányra
FRICZ TAMÁS: Népi-urbánus vita – még mindig?!
SZABÓ MÁTÉ–HAJAS BARNABÁS: A 2009. évi budapesti tüntetések: ombudsmani vizsgálatok
EP VÁLASZTÁS 2009
WIENER GYÖRGY: A 2009. évi európai parlamenti választások
RYTKÓ EMÍLIA: Európai parlamenti választás – 2009. június 7.
HUBAI LÁSZLÓ: A 2009. évi európai parlamenti választások politikai földrajza
Az Országos Választási Bizottság közleménye az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-én megtartott választásának végleges eredményéről

pártkampányokról

KUBATOV GÁBOR: Európa-csúcs
BALCZÓ ZOLTÁN: A Jobbik EP-kampánya a résztvevő szemével

válogatott dokumentumok

Ugródeszka – Az LMP–HP 2009-es európai parlamenti választási kampánya (ÉRSEK-OBÁDOVICS NÁNDOR–TÖRÖK TAMÁS)  (másodközlés)
Macskafogó – A 2009-es európai parlamenti választások kampányai Magyarországon (Generáció 2020) 
Médiatervezés, retorika és kreatívok az EP-kampányban (Nézőpont Intézet)
EP-Prognózis – Magyarország (Vision Consulting)
Az SZDSZ és az MSZP nyerte a plakátcsatát (sajtóválogatás)
CIGÁNYSÁG: EGYÜTTÉLÉS ÉS/VAGY KIREKESZTÉS
LADÁNYI JÁNOS: A magyarországi „romapolitika” csődje
BÁNYAI GYÖRGY–SÁGHY ERNA: Hajtóvadászat – Támadássorozat romák ellen
LAKNER ZOLTÁN: Távolodás a szociális államtól – szociálpolitika, 2009
NAHALKA ISTVÁN: Kirekesztve – Cigány gyerekek az iskolában
HERCZOG LÁSZLÓ–RAUH EDIT: Programok a romák integrációjára
KÁLLAI ERNŐ: Cigányok/romák és a magyar társadalom
KORMÁNYZATI RENDSZER, KORMÁNYZÁS
ÁGH ATTILA: Az elhúzódó átmenet éve az EU-ban: az uniós elnökség előkészületei Magyarországon
SZALAY PÉTER: Alkotmányos érdekességek egy kormányváltozás folyamatában
PETRÉTEI JÓZSEF: A konstruktív bizalmatlansági eljárásról
STUMPF ISTVÁN: Válságkormányzás és kormányzati stabilitás – Gyurcsány bukása és a Bajnai-kormány stabilitása
CSIZMADIA ERVIN: Kormányzás „normális” és „abnormális” ciklusban
GYULAI ATTILA: A rendkívüli kormányzás retorikája
NAVRACSICS TIBOR: A kormányzás 2009-ben: az összeomlás éve
SZOBOSZLAI GYÖRGY: Kormányválság – a kormányozhatóság dilemmái

intézményi szereplők

PACZOLAY PÉTER: Az Alkotmánybíróság 2009-ben
KOVÁCS TAMÁS: A Magyar Köztársaság ügyészsége 2009-ben
PÉTERFALVI ATTILA: Országgyűlési biztosok-ombudsmanok, 2009
BORZA BEÁTA–HALÁSZ ZSOLT–KOVÁCS ORSOLYA–SZABÓ MÁTÉ: Ízelítő az állampolgári jogok országgyűlési biztosának kiemelt vizsgálataiból (projektek)
JÓRI ANDRÁS: Adatvédelem és információszabadság 2009-ben
KUMIN FERENC: Összefoglaló Sólyom László köztársasági elnök 2009. évi tevékenységéről

az állami ellenőrzésről

KOVÁCS ÁRPÁD: A 2008–2009. évek költségvetési gazdálkodása – az értékválasztási zavarok, gazdasági válság, IMF-hitel és az európai uniós források, mint a 2010. év gazdálkodásának meghatározottságai
NAGY JÁNOS: A vám- és pénzügyőrség mint az állami ellenőrzési mechanizmus része
SZIKORA JÁNOS: Az APEH szolgáltató és hatósági tevékenységének fejlődése
BENCZE JÓZSEF: A rejtett gazdaság
BECKER PÁL–BORBÉLY ATTILA–MIHÁLYI PÉTER: Az állami vagyonkezelés ellenőrzésének történeti áttekintése (1990–2009) és jelenlegi helyzete
KEHI 

KÖZPOLITIKÁK 2009

gazdaságpolitika

KARSAI GÁBOR–VÉRTES ANDRÁS: Ki a válságból, de hova be…
PALÓCZ ÉVA: Túl vagyunk a mélyponton, de a neheze még hátravan
BOD PÉTER ÁKOS: Mire lehet(ett volna) menni kétciklusnyi kormányzással?
MELLÁR TAMÁS: Egy elhibázott gazdaságpolitika következményei
OBLATH GÁBOR: A költségvetési felelőtlenség ellensúlya – A Magyar Köztársaság új intézménye, a Költségvetési Tanács
VÁMOSI-NAGY SZABOLCS: Adózás
MACHER ÁKOS: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009-ben
GAZDASÁGI MUTATÓK ADATBÁZISA 1988-TÓL (GKI)

egyéb közpolitikák, esettanulmányok

PESTI IMRE: Egészségpolitika mint közpolitika
GÁTI JÚLIA: A kezdet vége vagy a vég kezdete?
SÁRKÖZY TAMÁS: A sport stratégiai jellegű kormányzati irányítása – Nemzeti Sporttanács
IFJ. ZLINSZKY JÁNOS: Környezetpolitika, 2009
HARASZTHY LÁSZLÓ: Természetvédelem, Natura 2000
BENCZE JÓZSEF: A közbiztonság védelme 2009-ben
FORMAN BALÁZS: Fejlesztéspolitika, 2009 – Siker – válság – hatékonyság – kérdőjelek
Hat eredményes év a fejlesztéspolitikában – Összefoglaló az európai uniós támogatások felhasználásáról 2004–2010 (NFÜ)

esszék, dokumentumok, másodközlések

BOGÁR LÁSZLÓ: Vázlatok egy lehetséges nemzetstratégiához
TELLÉR GYULA: Rendszer-e a rendszerváltás rendszere? (másodközlés)
A 2009–2010. évi adóváltozások hatása a kereskedelmi szálláshelyekre és a vendéglátásra 2010. évtől
KRÓNIKÁK, ADATOK, DOKUMENTUMOK
Tizenkét hónap krónikája, 2009 (Domány András)
A törvényhozás krónikája, 2009 (Domány András)
Az Alkotmánybíróságnak a Magyar Közlönyben közzétett 2009. évi határozatai (Domány András)
Új törvények, 2009 (Domány András)
Az Állami Számvevőszék 2009. évi jelentései
A legfontosabb közjogi intézmények vezetői és az Országgyűlés tagjai 2009. 01. 01.–12. 31. (Bártfai István, Molnár Katalin, Schindler Péter, Zágoni-Szabó Bella)
KILIN JÓZSEFNÉ–EDELMAN ANNAMÁRIA: Szavazások a Magyar Országgyűlésben, 2009
EDELMAN ANNAMÁRIA: Tények és adatok az Országgyűlés tevékenységéről, 2009
Néhány számadat a parlamenti frakcióval rendelkező pártokról (Bártfai István, Molnár Katalin, Mórocz Ákos, Zágoni-Szabó Bella)
SCHINDLER PÉTER–MUCSI TAMÁS: Időközi választások, 2009
RÉGIÓK SOROZAT • DÉL-ALFÖLD
ZÁGONI-SZABÓ BELLA: A Dél-Alföld régió
FORMAN BALÁZS: Dél-Alföld – A túl békés régió
BOTKA LÁSZLÓ: Szeged, a jövő városa – 2002–2009: stratégia, építkezés, fejlődés
LÁZÁR JÁNOS: Hódmezővásárhely, 2006–2009
KORSÓS ÁGNES–FÉBERT ANDREA: Települési-kistérségi, közigazgatási-szakmai nézőpontból történő rápillantás a többcélú kistérségi társulásra
NAGY GÁBOR: Fejlesztési források felhasználása a Dél-Alföld régióban (Regionális Fejlesztési Tanács)
A végrehajtás előrehaladása és tapasztalatai a Dél-alföld régióban (Regionális Fejlesztési Tanács)
KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSOK 
HACK-HANDA JÓZSEF: A 2009-es magyarországi EP-választás közvélemény-kutatási tanulságai: honnan jöttek a Jobbik-szavazók és miért nem lehetett őket előre látni?
ZÁVECZ TIBOR: A Jobbik lett a harmadik legerősebb párt – (Pártok és politikusok megítélése a közvéleményben, 2009-ben)
MEDIÁN: A politikai közvélemény a Medián kutatásainak tükrében
JELENFI GÁBOR–SZEGEDI PÉTER: A radikális változás éve – Politikai közvélemény, 2009

2009 KIEMELT TÉMÁI DOKUMENTUMOK ÉS A SAJTÓ TÜKRÉBEN

Az Országgyűlés szervezete, feladatai és működése 1990–2010 (Írta, szerkesztette és a bibliográfiát összeállította dr. Soltész István) (Parlamenti Módszertani Iroda)

hivatalok, intézetek és szakértői csoportok anyagai

A reformszövetség 2009. évi dokumentumai (válogatás)
Jövőkép (szerkesztette: Cséfalvay Zoltán–Matolcsy György)
Költségvetési Tanács 
Miniszterelnöki Hivatal anyagai a gazdasági világválságról 
Az MNB–PM–IMF 2009. évi válogatott dokumentumai
Korrupció és közbeszerzések Magyarországon (GKI, 2009. december)
Állami Számvevőszék Kutatóintézete
Transparency: Átláthatóságot és elszámoltathatóságot a párt- és kampányfinanszírozásba!
CEMI: A válság mint lehetőség – felsővezetői felmérés

érdekképviseletek és érdekegyeztetések dokumentumai

Bérmegállapodások
OÉT ülések
Felhívások, közlemények, állásfoglalások
Plakátok
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki blogja
SAJTÓVÁLOGATÁSOK  
Gazdasági válság, bankok, munkanélküliség
A 2010. évi költségvetésről
Korrupció
„Munkáért segély” téma a sajtóban
Cigány téma a sajtóban – 2009.
A „Magyar Gárda” a sajtóban
Elszámoltatás, számonkérés
Kettős állampolgárság
Lobbi a sajtóban
Baka András (sajtóválogatás)
Kövér László interjúk

FOTÓ, KARIKATÚRA, HETILAP--CÍMLAP KRÓNIKA 2009-RŐL

fotók

VÖRÖS SZILÁRD: 2009 fotókrónikája
SÁNDOR PÉTER: Fotók

karikatúrák

2009 a karikatúrák fényében

képes közéleti krónika  (politikai hetilapok összes címlapja 2009-ból)

168 óra
Demokrata 
Figyelő 
Hetek  
Heti Válasz 
Hócipő 
HVG  
Magyar Narancs

EP KAMPÁNY (KÉPEK, FOTÓK, PLAKÁTOK, PÁRTPROGRAMOK)

FIDESZ 
MSZP 
SZDSZ 
MDF 
JOBBIK 
LMP  

SZERZŐK

 

„Magyarország politikai évkönyve®” 1988-2008 évkönyvsorozatát tartalmazó DVD

 

 A Magyarország politikai évkönyve® könyvsorozat a rendszerváltás első évétől, 1988-tól kezdve minden évben megjelent és páratlan kordokumentumként járult hozzá a társadalmi-nemzeti önismeret kialakulásához.

Az évkönyvek állandó és fontos forrásai a tájékozódásnak, a politikáról megszerzendő tudásnak, a jól-értesültségnek. Kézikönyv, lexikon egyben, nélkülözhetetlen minden közélet iránt érdeklődő diáknak-tanárnak, kutatóknak és újságíróknak egyaránt.

Jelen DVD egy 41 kötetes valóságos könyvtár. Tartalmazza az összes eddig megjelent politikai évkönyvet és ezen kívül az Országgyűlési Napló (a plenáris ülések szó szerinti jegyzőkönyve) teljes anyagát 1988-tól 2008-ig, a Magyarország évtizedkönyve - A rendszerváltás (1988-1998) I. és II. kötetét, valamint a Nemzetbiztonsági Hivatal évkönyveit 1999-től 2008-ig.

A DVD technikailag is színes világot tár elénk: tanulmányok a közéletről, kormányzati tevékenységről, jogalkotásról, államigazgatásról, közpolitikákról, választási kampányokról és eredményekről; adatrendszerek politikai és közéleti krónikáról; közéleti hetilapok címlapjai, több ezer fotóval évkrónikák és még számtalan izgalmas téma, több száz-ezer oldal terjedelemben.

És mindez egy professzionális keresőprogram segítségével használható!

 

Magyarország Politikai Évkönyve®  2008-ról

 

 

 

 

&am

 

A sorozat 21. köteteinek tartalomjegyzéke:

Magyarország politikai évkönyve® 2008-ról

Első kötet – kormányzat, közélet

Közélet, 2008

LENGYEL LÁSZLÓ: Válság és ami utána következik
KÉRI LÁSZLÓ–PETSCHNIG MÁRIA ZITA: 2008 – a kisiklott év
TÖRÖK GÁBOR: A pénzről szólt • (Politikai napirend, 2008)
GIRÓ-SZÁSZ ANDRÁS–HÉJJ DÁVID–SCHULTZ GÁBOR: A Fidesz helyzete a magyar politikában – 2008
LÖFFLER TIBOR: Sötétség délben • Az MDF 2008-ban
RIPP ZOLTÁN: Változó stratégiák: az MSZP 2008-ban
TÓTH CSABA–WISZT MÁTÉ ZOLTÁN: A dilemmák éve – az SZDSZ 2008-ban
KISGYŐRI ROLAND: A küzdelem dicsősége – Kis pártok két választás között
JUHÁSZ ATTILA–KREKÓ PÉTER–SOMOGYI ZOLTÁN: Mit nem tettek a vezérek 2008-ban?
FRICZ TAMÁS: 2008: a baloldali politikai félelmek felerősödése és azok okai
KITTA GERGELY: A politikai elit tehetetlensége – politika és kormányzás a kommunikáció fogságában
DESSEWFFY TIBOR: Csak idő kérdése • Magyar politika 2008-ban, az illékony jelen fogságában
SZABÓ MÁTÉ–HAJAS BARNABÁS–HALÁSZ ZSOLT–LÁPOSSY ATTILA: A tüntetések Budapesten
SZOBOSZLAI GYÖRGY: Országos népszavazás 2008-ban: előzmények, következmények, szabályozások és értelmezések. Szavazunk-e arra, hogy többet fizessünk?
WIENER GYÖRGY: A 2008. évi népszavazás
RYTKÓ EMÍLIA: Népszavazás, 2008. március 9.
HUBAI LÁSZLÓ: A 2008. évi népszavazás politikai regionalizmusa
KUBATOV GÁBOR: 3 385 981
VETŐ BALÁZS–SZIGETVÁRI VIKTOR: Az MSZP 2008-as népszavazási kampánya
HORN GÁBOR: Ami liberális pártként siker, koalíciós pártként kudarc

Kormányzás, kormányzati rendszer, kisebbségi kormányzás 2008-ban

ÁGH ATTILA: Az EU „kreatív válsága” és a globális pénzügyi válság • A kettős válság hatása Magyarországon
BOGÁR LÁSZLÓ: 2009 – Apokalipszis most?!
RÓNA PÉTER: A kifulladt paradigma
SÁRKÖZY TAMÁS: A kormányzati szervezet modernizációjának eredményei és balsikerei (2006–2008)
SZALAY PÉTER: Tojástánc – kötéltánc? • Avagy homokszemek a parlamenti szavazógép finommechanikájában
PETRÉTEI JÓZSEF–TILK PÉTER: A kisebbségi kormányzás sajátosságairól
STUMPF ISTVÁN: Kormányválságtól a válságkormányzásig • A szocialista-liberális koalíció felbomlása és a kisebbségi kormányzás kihívásai
BAUER TAMÁS: Requiem egy koalícióért
CSIZMADIA ERVIN: A konszenzus gondolata a 2008. évi kormánypolitikában • Gyurcsány Ferenc stratégiája a Megegyezés című programban
GYULAI ATTILA: A kormány hiánya – a hiány kormányzása • Kisebbségi kormányzás Magyarországon 2008-ban
G. FODOR GÁBOR–KERN TAMÁS: Miért nem jött létre társadalmi-gazdasági megállapodás Magyarországon? • A Nemzeti csúcs helye a magyar tripartizmus rendszerváltás utáni történetében
SZILVÁSY GYÖRGY: A Kenedi-bizottság jelentéséről kormányzati nézőpontból
GYARMATI GYÖRGY: A van, a nincs – és az aránytévesztés • Az előző rendszer állambiztonsági iratainak holléte, kutathatósága és a Történeti Levéltár
PACZOLAY PÉTER: Az Alkotmánybíróság 2008-ban
KOVÁCS ÁRPÁD: Közpénzügyek, költségvetés – kihívások és lehetséges válaszok
KOVÁCS TAMÁS: A Magyar Köztársaság Ügyészsége 2008-ban
LOMNICI ZOLTÁN: Szubjektív gondolatok a bíróságok átvilágítása ürügyén
PÉTERFALVI ATTILA: Országgyűlési biztosok-ombudsmanok, 2008
BENCZE JÓZSEF: Az egységes, integrált rendőrség • Közös gondolkodás és cselekvés
KONDOROSI FERENC: A rend szabadsága, a szabadság rendje
KUMIN FERENC: Sólyom László 2008. évi köztársasági elnöki tevékenysége
DEMETER ERVIN: Dezsavű • A Nemzetbiztonsági Hivatal és a tárcát irányító miniszter 2008. évi tevékenységéről
TÓTH KÁROLY: Néhány gondolat a Nemzetbiztonsági Hivatalról és a Nemzetbiztonsági Bizottságról
JUHÁSZ ZOLTÁN: A gyülekezési jog gyakorlása és a kártérítési felelősség
VADÁSZ JÁNOS: Állam, közszolgálat – reform?

Magyarország politikai évkönyve® 2008-ról

Második kötet – közpolitika

Az év közpolitikái

Gazdaságpolitika

KARSAI GÁBOR–VÉRTES ANDRÁS: Gödörből verembe?
PALÓCZ ÉVA: 2008: a romló gazdasági helyzet, súlyos pénzpiaci krízis éve
HAMECZ ISTVÁN: A költői igazság éve
BOD PÉTER ÁKOS: Vajúdtak a hegyek – Hogyan nem lett 2008-ban nálunk adóreform?
VÁMOSI-NAGY SZABOLCS: Adózás
BAJNAI GORDON: Fejlesztéspolitika, válságkezelés, 2008
TÁTRAI MIKLÓS: A magyar állam vagyona és az állami vagyonkezelés

Közlekedéspolitika

HORVÁTH ZSOLT CSABA: Magyar közlekedéspolitika
HEINCZINGER ISTVÁN–SZABÓ ANDRÁS: Vasút és közpolitika
REMÉNYIK KÁLMÁN: Magyarország gyorsforgalmi úthálózata – koncepció és megvalósulás
FLEISCHER TAMÁS: A gép pihen, az alkotók forognak • Közlekedési ügyeink 2008-ban
KENÉZ GYŐZŐ: Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés Magyarországon az Európai Unió támogatásával (1995–2008)

Energiapolitika

SZÉKELY ÁRPÁD: Az energetika mint a külpolitikai gondolkodás része
KADERJÁK PÉTER: Energiapolitika – a 2008. év fejleményei
DEÁK ANDRÁS GYÖRGY: Csökönyös csövek • A vezetékvita három éve
ÁMON ADA: A magyar energiapolitika változatlanságáról

Szociálpolitika

TAUSZ KATALIN: A magyar szociálpolitika mélypontja: segélyezés és/vagy munkakényszer
LAKNER ZOLTÁN: Szociálpolitika
SZEPESSY ZSOLT: Társadalmi feszültségek a szociális ellátórendszer tükrében – a monoki kezdeményezés alapjairól és hátteréről

Egészségügyi politika

BARACZKA MARIANN–MIHÁLYI PÉTER: Egészségügy 2008: a kontrollok éve
SINKÓ ESZTER: Az egészségügy – bukott reformkísérlet után
SZÉKELY TAMÁS: A reformok után… • 2008: biztonság és partnerség
GÁTI JÚLIA: A Hospinvest-sztori

Sportpolitika

DÉNES FERENC: Peking után • A hagyományos sportmodell kifulladásának jelei a magyar sportban
BORBÉLY ATTILA: Sportszakemberképzés, szeniorsport, exprofik
BERKES ISTVÁN–JÁKÓ PÉTER: A magyar sportegészségügy helyzete, 1990–2008 • A hazai sportegészségügy helyzete és jövőbeni lehetőségei
TÖRÖK OTTÓ: Sportlétesítmények sportgazdasági szerepe • A sporttevékenység végzésének alapvető feltétele a sportolásra alkalmas tér megléte.

Közpolitikai terek

FLECK ZOLTÁN: Érdektagoltság a bírósági szervezet körül – a reform esélyei
DR. KENDE PÉTER: A kudarc éve – felelősség és felelőtlenség az orvostársadalomban
KRÉMER FERENC: Rendőrség – egy kulturális reform feltételei és lehetőségei

Egyéb közpolitikákról

KERN TAMÁS: Óvatos továbblépés, politikai konszenzus, állandósuló anomáliák • Biztonság- és katonapolitika 2008-ban
KÁKAI LÁSZLÓ–VÁRSZEGI DÓRA: Fordulat vagy hanyatlás? • A civilszektor helyzete és változásának lehetséges irányai
OSVÁTH LÁSZLÓ: Nonprofit érdekvédő szervezetek a döntéshozás és fejlesztéspolitika formálásában
CSERMELY PÉTER: Oktatásunk 2008-ban: utak egy válságbiztosabb társadalom kifejlesztése felé
KARÁCSONY MIHÁLY: Turizmus a krízis tükrében
VERES PÁL: A magyar felsőoktatás tankönyvellátási rendszerének alakulása a rendszerváltás után

Magyarország politikai évkönyve® 2008-ról

Harmadik kötet – adatok és kronológiák, régió, közvélemény

Tizenkét hónap krónikája

Kormányzati és közéleti adatok, 2008

A törvényhozás kronológiája, 2008
A 2008-ban elfogadott törvények
Az Alkotmánybíróságnak a Magyar Közlönyben közzétett 2008. évi határozatai
Az Állami Számvevőszék 2008. évi jelentései
A legfontosabb közjogi intézmények vezetői és az Országgyűlés tagjai 2008. 01. 01.–12. 31.
KILIN JÓZSEFNÉ–EDELMAN ANNAMÁRIA: Szavazások a Magyar Országgyűlésben
SOLTÉSZ ISTVÁN: AZ ORSZÁGGYŰLÉS
Az Országgyűlés szervezete, feladatai és működése 1990–2008
EDELMAN ANNAMÁRIA: Tények és adatok az Országgyűlés tevékenységéről • 2008. január 1.–2008. december 31.
Néhány számadat a parlamenti frakcióval rendelkező pártokról
MUCSI TAMÁS–SCHINDLER PÉTER: Időközi választások, 2008
KÓTHAY LÁSZLÓ–VARGA MIKLÓS: Cigánd–tiszakarádi árapasztó tározó

Régiók-sorozat

Az Észak-Alföld régió adatai
RECHNITZER JÁNOS: Régiók tündöklése és… (felemelkedése?)
MOSONYI BALÁZS: Uniós fejlesztési támogatások az Észak-Alföld régió szolgálatában
CSABAI LÁSZLÓNÉ: Nyíregyháza: a hídszerepet vállaló, mindig változó, nyitott város
KÓSA LAJOS: Sem titkok, sem véletlenek nincsenek…
LAKATOS SZABOLCS: Az észak-Alföld régió többcélú kistérségi társulásai

Közvéleménykutatások, 2008

HANN ENDRE–KARÁCSONY GERGELY: A politikai közvélemény a Medián kutatásainak tükrében
HACK-HANDA JÓZSEF: Gazdasági válság és politikai választás
ZÁVECZ TIBOR: Magabiztos Fidesz-vezetés • (Pártok és politikusok megítélése a közvéleményben, 2008-ban)
JELENFI GÁBOR–ROSTA GERGELY–SZEGEDI PÉTER: Népszavazás és válság
Politikai közvélemény, 2008
BOGNÁR ÁKOS–PÁTHY-DENCSŐ BLANKA–SIK ENDRE: Akikre büszkék vagyunk

2008 kiemelt témái válogatott dokumentumok tükrében

Népszavazási adatok
Kormányzati témák
Kenedi-Bizottság jelentése, 2007–2008

Új Magyarország-kiadványok

Betegjogi kisokos
Fogyasztóvédelmi kisokos
Hol tartunk? (2008. június)
Közlekedésbiztonsági kisokos
Mit teszünk a korszerű felsőoktatásért?
Mit teszünk a korszerűbb, igazságosabb egészségügyért?
Mit teszünk a ma és a jövő nyugdíjasainak biztonságáért?
Tájékozató a megújuló Magyarországért (2008. január)
Tájékoztató a távfűtés-támogatás változásairól
Megegyezés – Magyarország megújításának lehetséges irányáról (2008. augusztus 27.)
Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról
Háttéradatok a javaslathoz
Összefoglaló az adórendszer átalakítására kidolgozott átfogó javaslatokról
Adóváltozások 2009-2011/12.
Consensus

Nemzeti csúcs(2008. október 18.)

Pálinkás József MTA elnök megnyitó beszéde
Szili Katalin házelnök beszéde
Veres János pénzügyminiszter tájékoztatója
Simor András jegybank elnök hozzászólása
Gyurcsány Ferenc h.sz.
Orbán Viktor h.sz.
Semjén Zsolt h.sz.
Fodor Gábor h.sz.
Kóka János h.sz.
Dávid Ibolya h.sz.
Boross Péter h.sz.
Medgyessy Péter h.sz.
Kovács Árpád h.sz.
Surányi György h.sz.
Bod Péter Ákos h.sz.
Járai Zsigmond h.sz.
Futó Péter h.sz.
Borsik János h.sz.
Demján Sándor h.sz.
Áder János h.sz.
Gál Zoltán h.sz.
Vizi E. Szilveszter délutáni nyitóbeszéde
Herényi Károly h.sz.
Bajnai Gordon h.sz.
Parragh László h.sz.
Wekler Ferenc h.sz.
Varga Mihály h.sz.
Szűcs Lajos h.sz.
Varga László h.sz.
Kuti László h.sz.
Kósa Lajos h.sz.
Hiller István h.sz.
Kökény Mihály h.sz.
Róna Péter h.sz.
Pataky Péter h.sz.
Szűcs György h.sz.
Csiha Judit h.sz.
Szent-Iványi István h.sz.
Veres János h.sz.
Olajos Péter h.sz.
Balogh István h.sz.
Demszky Gábor h.sz.
Palkovics Imre h.sz
Zs. Szőke Zoltán h.sz.
Gémesi György h.sz.
Gaskó istván h.sz.
Podolák György h.sz.
Vidorné Szabó Györgyi h.sz.
Antalffy Gábor h.sz.
Tokár István h.sz.
Gúr Nándor h.sz.
Csikai Miklós h.sz.
Molnár Gyula h.sz.
Gy. Németh Erzséber h.sz.
Szili Katalin záróbeszéde
Gyurcsány Ferenc záróbeszéde
Glatz Ferenc zárszava

 

Gazdasági csúcs (2008. november 13.)

Podolák György bevezetője
Gyurcsány Ferenc köszöntője
Bajnai Gordon vitaindítója
Karvalics Ferenc hozzászólása
Baráth Etele h.sz.
Balogh István h.sz.
Gaskó István h.sz.
Matolcsy György h.sz.
Futó Péter h.sz.
Borsik János h.sz.
Latorczai János h.sz.
Demján Sándor h.sz.
Fekete István h.sz.
Herényi Károly h.sz.
Gúr Nándor h.sz.
Kóka János h.sz.
Molnár Béla h.sz.
Szanyi Tibor h.sz.
Parragh László h.sz.
Gyurcsány Ferenc h.sz.
Feiner Péter h.sz.
Pataky Péter h.sz.
Kapolyi László h.sz.
Lakos Imre h.sz.
Bienerth Gusztáv h.sz.
Veres János h.sz.
Varga László h.sz.
Kuti László h.sz.
Takács János h.sz.
Szűcs György h.sz.
Tokár István h.sz.
Forgách Barna h.sz.
Bajnai Gordon válasza
Podolák György zárszava

Kiemelt ÁSZ jelentések

Szabó Máté (az állampolgári jogok országgyűlési biztosa) jelentései és sztrájkjogi projektje
SZABÓ MÁTÉ: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az OBH 3060/2008. számú ügyben
SZABÓ MÁTÉ: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentéseaz OBH 5649/2007. számú ügyben
SZABÓ MÁTÉ: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának sztrájkjogi projektje • Műhelybeszélgetés 

Intézetek és szakértői csoportok anyaga

ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézet: A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértéke és hatékonysága
ÁSZ Fejlesztési És Módszertani Intézet: Korrupciós kockázatok feltérképezése a magyar közszférában
ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézet: A Balaton régió turisztikai tárgyú tanulmányainak költségei, ezek indokoltsága és hasznosulása a rendszerváltás óta eltelt 17 esztendőben
Big4 adójavaslata (Négy adótanácsadó cég 2008. évi adójavaslata)
Matolcsy György: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon
Oriens: Kilábalás, Tanulmány a magyar gazdasági növekedés fellendítéséről
Progresszív Intézet: Magyarország politikai térképe, 2008
Vision Consulting • 2009. 01. 01.: Kelet-európai politikai kockázatok

Érdekképviseletek és érdekegyeztetések dokumentumai

Kérdezz-felelek febr. 1 (VDSZSZ)
OKÉT megállapodás – korrekciós bérpolitika 2008. 06. 04.
Sajtóközlemény 2008. 07. 01. (VDSZSZ)
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének állásfoglalása
VDSZSZ szolidaritás (Eger) 2008. Okt. 3.
Szakszervezetek együttműködési fóruma (SZEF) v. (rendkívüli) kongresszusának állásfoglalása időszerű érdekvédelmi kérdésekről
Pedagógusok szakszervezete – felhívás tüntetésre
A LESZ és az RDSZSZ közleménye a sztrájk okairól
OKÉT megállapodás minimálbérről… 2008. 12. 12.
December 14-én… (VDSZSZ)
Sajtóközlemény MGYOSZ és VOSZ
Összefoglaló az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány eddigi tárgyalásainak eredményeiről
Sajtóközlemény 2008. Dec. 22. (VDSZSZ)

Plakátok

A „munkáért segély” téma a sajtóban. Válogatás, 2008 (Várnagy Réka)
A „roma, cigány” téma a sajtóban 2008. Válogatás (B. Kelemen Ida)
A „Magyar Gárda” téma a sajtóban. Válogatás, 2008 (Kardos Krisztina)
A „lobbi” téma a sajtóban, 2008. Válogatás. (B. Kelemen Ida)
A „lehallgatási és ügynökügy” téma a sajtóban 2008. Válogatás (dr. Draskovich Edina)
A miniszterelnöki blog teljes szövege 2008
Kövér László cikkei (sajtóválogatás)
Mikola István cikkei (sajtóválogatás)
Schmitt Pál cikkei (sajtóválogatás)

Filminterjúk közigazgatási szakemberekkel (válogatás az előfizetéses www. kozigpress.hu online magazinból)

Népszavazási kampányanyagok 2008

Fidesz-MPP
MSZP
SZDSZ
MIÉP Népszavazási kampány (sajtóválogatás)
Munkáspárt- Népszavazási kampány (sajtóválogatás)
Egyéb

Nemzeti vagyonelemek (fotóválogatás)

Plakátok, hirdetések, tájékoztatók

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pártok
Egyéb

Fotós közéleti krónika, 2008 (Vörös Szilárd)

Képes közéleti krónika (politikai hetilapok összes címlapja 2008-ból)

 

A kötet szerzői

Bemutatkozások

Aquarena Mogyoródi Aquapark
Budapesti Kommunikációs Főiskola
Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK)
Group4
Reneszánsz év 2008
TÜVRheinland®

 

Magyarország politikai évkönyve® 2007-ről. - Előszó - A 20. kötet tartalomjegyzéke

Magyarország politikai évkönyve® teljes sorozata (1988-2007 közötti évekről) megtalálható a  legújabb évkönyvhöz mellékelt DVD-n. Ide klikkelve olvasható az előző 19 kötet teljes tartalomjegyzéke.

        

  
   

 

 

"Segítség DVD-n megjelent digitális könyvek olvasásához Windows7 és Windows Vista alatt ITT.>>>

Utolsó frissítés: 2018.11.30.