Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Kutatási központok

Politikatudományi Intézet

Demokrácia Kutatások Magyar Központja

A DKMKA eddigi legfontosabb és legismertebb tevékenysége a Magyarország politikai évkönyve ® (amely 1988 óta minden évről megjelent) sorozat szervezése és kiadása.

Átfogó, kifejezetten tananyagként is használható, évtizedeket áttekintő munkák is kiadásra kerültek, mint a Magyarország évtizedkönyve 1988-1998 c. kötet és a Magyarország politikai évhuszadkönyve – kormányzati rendszer a parlamenti demokráciában 1988-2008 c. digitális könyv.

Tervbe vettünk egy angol sorozatot is, amelynek megjelent első könyveként a The Hungarian Political System c. papír kötet és CD változatban a digitális kötet is. 2011-ben és 2012-ben jelennének meg a következő kötetek.

A DKMKA életében egyre fontosabbá vált és válik az igazi műhelymunka keretében folytatott Magyar Választáskutatási Program, amelynek első szakasza a Választáskutatási projekt (2003-2006) volt. Itt az elmúlt években összesen öt könyvet (ezek BA és MA tankönyvek is) és egy adatbázist publikált a Központ. A projekt érdeklődésének középpontjában jelenleg a politikai viselkedés vizsgálata áll, e szervezeti kereten belül folyik ma Magyarországon a legátfogóbb politikatudományi kutatás. A kutatás súlyát jelzi, hogy más egyetemek és közvélemény kutató intézetek legkiválóbb kutatói is részt vesznek ebben a munkában.  A második szakasz a Részvétel és képviselet 2007-2011 c. kutatási  programját is lásd a program honlapján:  http://www.valasztaskutatas.hu.

Elitkutató Központ

Az elit egyes csoportjai meghatározó szerepet vittek és visznek a politika formálásában, így módszeres elemzésük a politikatudomány feladata és egyben a magyarországi politikatudomány egyik kevéssé feltárt területe. A politikai elit különféle csoportjainak elemzését tekinti feladatának az Elitkutató Központ (EKK).

 Az EKK kiemelten foglalkozik a parlamenti képviselők, a kormányzati szereplők, a pártvezetők, és a női politikusok csoportjaival. Magyarországra vonatkozóan végez alapkutatásokat, de mindegyik témában képviseli, és szem előtt tartja a nemzetközi beágyazottságot és a komparatív megközelítést.

 A Központ prioritásként kezeli a fiatal, a PhD megszerzése előtt álló  kutatók integrálását is a hazai tudományos életbe, valamint a szakirányú érdeklődésű BA- és MA-szintű hallgatók szakmai gyakorlatának biztosítását.

 A Központ tagjai heti- kétheti gyakorisággal ülnek össze, hogy megvitassák a nemzetközi és hazai kutatások legújabb irányait és eredményeit. Ezen kívül rendszeres műhelyviták teremtenek lehetőséget a kutatók számára, hogy publikálás előtt álló tanulmányaikról visszajelzést kapjanak.

 A Központ vezetője Ilonszki Gabriella egyetemi tanár az MTA doktora.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.