Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Megtartották a hagyományos kitüntetésátadó ünnepséget a Corvinuson| 2019.10.01.

2019. szeptember 27-én tartottuk Egyetemünk éves kitüntetésátadó ünnepségét. Ez alkalomból elismeréseket adtunk át kiemelkedő oktatói tevékenységért, valamint Egyetemünk fejlesztéséért és jó hírnevének öregbítéséért. Most részesültek elismerésben legjobbjaink a kiváló tanulmányi és sporteredményeikért, valamint közösségi munkájukért.

Az eseményen készült fotók elérhetők az alábbi linken

 

 

Első napirendi pontként az elmúlt hónapokban állami és egyetemi kitüntetéssel díjazott oktatókat és hallgatókat köszöntötték.

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából

 

Magyar Érdemrend Középkereszt díjban részesült:

Dr. Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora

Magyar Érdemrend Tisztikereszt díjat kapott:

Dr. Gallai Sándor egyetemi docens, a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézetének igazgatója

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat díjban részesült:

Dr. Aczél Petra Katalin egyetemi tanár, a Társadalomtudományi és Nemzetközi kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének igazgatója

 

A Corvinus oktatói és kutatói közül többen szereztek tudományos fokozatot. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2019. szeptember 1-jével egyetemi tanárnak nevezte ki Egyetemünk 5 oktatóját:

 

A Gazdálkodástudományi Karról:

Dr. Csóka Pétert, a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Dr. Jámbor Attilát, az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék,

Dr. Takács Sándort, a Szervezeti Magatartás Tanszék,

Dr. Tátrai Tündét, a Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék oktatóját,

 

valamint a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karról

Dr. Benczes Rékát, a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet oktatóját.

 

 

 

Az Egyetem oktatói és kutatói közül sikeresen habilitáltak:

 

Dr. Andok Mónika

Dr. Irimiás Anna

Dr. Kállay László

Dr. Paragi Beáta

Dr. Ágoston Kolos

Dr. Fodor Szabina

Dr. Király Gábor

Dr. Mike Károly

Dr. Mizik Tamás

__________________________________________________________________

2019-ben Dr. Dobos Ágota, a Corvinus Idegen Nyelvi Oktató- és Kutató Központ igazgatója és nyelvtanára kapta az évenként odaítélt Kenneth Rice-díjat. Az elismeréssel évente egy innovatív, a pedagógiai módszerét a hallgatók egyéni igényeihez igazító oktatót díjaznak.

 

Gratulálunk minden kitüntetett kollégánknak, és további szép sikereket kívánunk!

 

A köszöntést a Sádt Győző Alapítvány, valamint a 2019-es OTDK díjazottjai követték. Egyetemünk hallgatójának állítottak emléket szülei a Sádt Győző Alapítvány létrehozásával. Az Alapítvány az elmúlt 26 évben több mint 350 egyetemi hallgatónkat támogatta. Az idei évben 16 hallgató részesült az elismerésben:

 

Nagy Dániel

Soós Luca Virág

Lakatos Levente

Mészáros Kristóf

Nádasy Lili Benedikta

Gaál Dorottya

Böröcz Máté

Holtság Dóra Renáta

Juhász Réka

Erdős Bálint

Jakab Viktória Bettina

Krajczár Péter

Székely Anna

Till Gábor

Timár Barnabás és

Tóth Fruzsina

 

2019-ben a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

 

Berezvai Zombor, a BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola hallgatója az OTDT Roska Tamás előadói díjának első közgazdász nyertese a Közgazdaságtudományi Szekciójának megnyitóján vette át a kitüntetést.

A záró ünnepségen Kapronczay Mór, a Gazdálkodástudományi Kar hallgatója (az idei OTDK-n egy első, egy második és egy harmadik helyezés nyertese) vehette át a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának újonnan alapított díját, a Reménység kitűzőt, mely azoknak a fiatal kutatóknak ítélhető oda, akik a saját tudományterületükön az OTDK keretein belül bemutatott kutatási eredményeik alapján kiemelkedőnek bizonyultak.

 

Drabancz Áron, a Gazdálkodástudományi Kar hallgatója és El-Meouch Nedim Márton, a Közgazdaságtudományi Kar hallgatója az Országos Tudományos Diákköri Tanács Pro Scientia Aranyérem kitüntetése elismerésében részesültek, melyet két évente 16 tudományterületen összesen 48 hallgató kaphat meg, köztük idén három közgazdász.

A Konferencián Egyetemünk mindhárom karának hallgatói kiváló eredményeket értek el. Összesen 31 első díjat, 23 második díjat, 10 harmadik díjat és 27 különdíjat kaptak hallgatóink.

 

 

Gratulálunk a sikeres eredményhez!

__________________________________________________________________

A díjazottak köszöntését Dr. Lánczi András Rektor Úr beszéde követte, majd az egyetemi kitüntetések átadására került sor, melyet Dr. Lánczi András Rektor Úr és Dr. Pavlik Lívia kancellár asszony adott át.

 

Ezüst Corvina-díjban részesült:

Krisán László úr, a Konzisztórium elnöke

Dr. Windisch László úr, a Konzisztórium tagja

A konzisztórium 3. tagja, Dr. Rolek Ferenc úr sajnos most nem tudta átvenni kitüntetését. Erre egy későbbi alkalommal kerül sor.

 

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk!

__________________________________________________________________

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozott több évtizeden keresztül végzett, magas színvonalú, eredményes egyetemi oktatói és kutatói tevékenységéért, az Egyetem hazai és nemzetközi hírnevének emeléséért

Dr. Füstös Lászlónak, a Gazdálkodástudományi Kar Informatikai Intézet,

Dr. Gedeon Péternek, a Közgazdaságtudományi Kar Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet,

valamint Dr. Lengyel Györgynek, a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar tanárának.

 

A Szenátus Címzetes egyetemi tanári címet adományozott az Egyetemen végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységének elismeréseként

Dr. Takáts Elődnek, a Közgazdaságtudományi Karról.

 

Egyetemi magántanári címben részesült:

 

Dr. Findrik Mária a Közgazdaságtudományi Karról.

 

Szívből gratulálunk az elismerésekhez!

__________________________________________________________________

Ezt követően került sor a Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérme kitüntetések átadására. A kitüntetést azon egyetemi dolgozók és nyugdíjasok kapják, akik eredményes vezetői voltak az Egyetemnek vagy hosszabb ideje kiemelkedő oktató és tudományos tevékenységet folytatnak.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa

Dr. Lengyel György egyetemi tanárt a Szociológia Doktori Iskola vezetésének és iskolateremtő gazdaságszociológiai kutatásainak elismeréseként díjazta.

A Szenátus Aranyéremmel díjazta továbbá Dr. Kovács Erzsébet, Dr. Czakó Erzsébet és Dr. Zsolnai László egyetemi tanárokat, akik az ünnepségen tudományos és egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni. Kitüntetésük átadására egy későbbi alkalommal kerül majd sor.

Dr. Kovács Erzsébet a díjat a Közgazdaságtudományi Kar élén végzett vezetői tevékenységéért, valamint az aktuárius-tudományok és a többváltozós statisztika területén végzett kiemelkedő oktatói, oktatásszervezői és kutatói munkája elismeréseként kapta.

Czakó Erzsébet egyetemi tanárt a gazdálkodástudomány területén végzett kiemelkedően eredményes gyakorlati és elméleti munkájáért,

Dr. Zsolnai Lászlót a több évtizedes nemzetközi színvonalú oktatói, kutatói és kutatóközpont-vezetői pályafutásáért, valamint az Egyetem és a Gazdálkodástudományi Kar hírnevének növeléséért díjazták.

 

Az Aranyérmek után az Egyetemért Emlékérem kitüntetés átadása következett, amelyet azoknak az egyetemi dolgozóknak és Egyetemen kívüli személyeknek adományozza az intézmény, akik kiemelkedő szerepet játszottak az Egyetem hírnevének öregbítésében, tekintélyének növelésében.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa Egyetemért Emlékérem kitüntetést adományozott

Simon Viktória titkárságvezetőnek a Rektori Titkárság munkájának kiemelkedő és megbízható vezetéséért, az egyetem nemzetközi tekintélyének növeléséért végzett munkája elismeréseként,

Tiringer Ákos Campusigazgatónak az Egyetem iránti elkötelezettsége, valamint a Közgáz Campuson végzett magas színvonalú munkája elismeréseként,

 

Dr. Primecz Henriett egyetemi tanárnak a vezetés- és szervezéstudomány területén végzett nemzetközi szintű kutatási, publikációs és kutatásszervezési teljesítménye elismeréséül,

Dr. Berde Éva egyetemi tanárnak az oktatásban és tananyagfejlesztésben végzett magas színvonalú munkája, vezetői tevékenysége, valamint tudományos munkássága elismeréséül, valamint

Dr. Medvedev Péter egyetemi tanárnak a matematika és annak pénzügyi, közgazdaságtani alkalmazásai területén végzett kiemelkedően eredményes oktatói és kutatói munkájáért, vezetői tevékenységéért, valamint tudományos munkássága elismeréséül.

Gratulálunk a díjazottaknak, és további eredményes munkát kívánunk!

__________________________________________________________________

A Rektori Kitüntető Oklevelek, valamint a Kancellári Kitüntető Oklevelek átadása következett, amelyeket azon kollégák érdemeltek ki, akik kiemelkedő munkájukkal segítették az Egyetem céljainak elérését.

 

Rektori Kitüntető Oklevelet kapott:

Kuncz Izabella a makroökonómia területén végzett kiemelkedően eredményes oktatói és oktatásszervezési munkájának elismeréseképpen.

Dúró József a kari és intézeti közéleti munka szervezésében végzett magas színvonalú munkájáért.

Kovács Gábor István az angol nyelvű kommunikáció- és médiatudományi alap- és mesterszakok felvételi előkészítőjében és felvételi folyamatában végzett munkájának elismerésképpen.

Marton Péter az angol nyelvű nemzetközi tanulmányok mesterszak koordinálásában, valamint a Corvinus Journal of International Affairs folyóirat szerkesztésében végzett kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkájáért.

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa Vigvári Gábornak a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak szakkoordinátoraként és oktatójaként végzett eredményes és lelkiismeretes teljesítményét, a mesterszak megújítása és kiemelkedő szakmai nívójának fenntartása érdekében végzett odaadó és következetes munkáját értékelte.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa Kancellári Kitüntető Oklevél adományozásával ismerte el

 

Szabó Juditnak az Oktatási Rektorhelyettesi Irodában hosszú ideje nyújtott lelkiismeretes, magas színvonalú munkáját,

Horváthné Krista Zsuzsannának az egyetem nemzetköziesedésének érdekében végzett munkáját, valamint a doktori képzés adminisztrációjának megszervezésében és irányításában játszott kiemelkedő tevékenységét,

Vetróné Kovács Erikának az egyetem belső munkafolyamatainak ellenőrzése, a fejlesztések támogatása területén végzett, magas színvonalú, eredményes munkáját,

Berecz-Balla Beatrixnek az egyetem által elnyert pályázatok pénzügyi megvalósítása, valamint azok elszámolásai során végzett kiemelkedően eredményes munkáját,

Tóth Eszter leltározónak a sokéves pontos, megbízható és lelkiismeretes munkáját, a kollégák folyamatos támogatását,

Frank Attila karbantartónak az egyetemi főépület műszaki üzemeltetésében, fenntartásában végzett kiemelkedően eredményes munkáját,

Pálfi Zoltánnak az egyetemi oktatási épületek biztonsági üzemeltetése területén hosszú ideje végzett, magas színvonalú, eredményes munkáját,

Rakovics Benedek szoftverüzemeltetőnek az áldozatos munkáját és kiváló szakmai felkészültségét,

Vattay Zsófiának az Erasmus programkoordinátorként végzett példaértékű munkáját és kimagasló teljesítményét,

Zákányi Krisztina Erzsébetnek a Közgazdaságtudományi Karon a nemzetközi hallgatók körében tanulmányi előadóként végzett lelkiismeretes, odaadó munkáját, valamint

Menyhárt Nikolett Juditnak a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Programok Irodájában végzett magas színvonalú és lelkiismeretes munkáját.

Gábriel Zsuzsannának az egyetem, a Gazdálkodástudományi Kar és a Vállalatgazdaságtan Intézet iránti elkötelezettségét és hosszú ideje nyújtott kiemelkedő teljesítményét díjazzák. Munkatársunk az ünnepségen sajnos nem tud jelen lenni, részére a díj átvételét a későbbiekben biztosítjuk.

 

Gratulálunk az elismeréshez!

__________________________________________________________________

Ezt követően került átadásra a Kreatív Kutatási Ötlet díj. A Kreatív Kutatási Ötlet Díjban az a doktorandusz hallgató részesülhet, akinek a doktori képzés első szakaszát lezáró kutatási terve az aktuális környezeti, gazdasági és társadalmi kihívásokat újszerűen közelíti meg, vagy akinek a kutatási terve módszertanában újszerű, kreatív megközelítést tartalmaz.

 

Kreatív Kutatási Ötlet Díj kitüntetésben részesült:

Ilyés Virág, Szociológia Doktori iskola.

Etl-Nádudvari Anna, a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, valamint Gyetvai Márton, az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola hallgatója az ünnepségen sajnos nem tudnak részt venni. A kitüntetést egy későbbi időpontban fogják megkapni.

 

Az ünnepi Szenátusülés befejezéseként a Jó tanuló – Jó sportoló díjak kerültek átadásra azon hallgatóknak, akik nemcsak kiváló tanulmányi eredményükkel, hanem kiemelkedő sportteljesítményükkel is öregbítik intézményünk jó hírét.

 

Jó tanuló – Jó sportoló díjazottak:

Az 1. helyezett Dabasi Réka lett 1470 ponttal. A nyertes jutalma egy vándorserleg is, rajta a díjazott nevével.

2. helyezett Cho Taeun Sándor, 1382 ponttal,

3. helyezett Péni István Márton, 1380 ponttal,

4. helyezett Sterck Laura Tímea, 1378 ponttal,

5. helyezett Bácskai Máté 1292 ponttal,

6. helyezett Kiffer Dorina Lilla: 1038 ponttal.

 

Minden kitüntetettnek gratulálunk a szép eredményekhez!

Utolsó frissítés: 2018.11.30.